Update verwarming Zijldonk, 21 december

We hebben vorige week op 14 december weer een bijeenkomst gehad van de werkgroep ‘idiote verwarmingskosten’. Deze keer was ook de voorzitter van het VVE-bestuur, Wieb Koenes, erbij. Uit mails en berichten van JWA, Techem en flatbewoners, zijn een aantal zaken iets helderder geworden, hoewel misschien niet per se leuker.

[Dit is een update, een aantal vragen staan ook hier op een rijtje]

Waarom zijn de rekeningen zo hoog?
Het ligt (helaas misschien ) niet aan de energieleverancier. De flat krijgt warmte van de energiecentrale op de Langegracht. Vattenfall leidt dat met buizen naar de Zijldonk, en in het stookhok beneden wordt dat verdeeld over het verwarmingsstelsel. In de flat zitten tussenmeters die meten hoeveel warmte er binnen is gekomen.

Vattenfall zegt dat ze 4589 GJ (gigajoule) hebben geleverd aan de flat. JWA zegt dat dat klopt met wat er op de grote tussenmeters is  geregistreerd. Vattenfall rekent daar, via JWA en dieweer via Techem € 367,726,45 voor bij ons, de bewoners. Dat is € 80,13 per GJ. Dat is iets boven de GJ-prijs van € 76,45 die Vattenfall zelf voor 2023 zegt te rekenen (over het verschil hebben we een vraag gesteld aan Vatenfall). Dat is een hoge prijs maar wel marktconform, gezien de hoge energieprijzen in 2022 (het jaar dat het gas ingekocht is), en onder het wettelijk maximum van de ACM.

Kortom: we hebben die warmte met zijn allen verbruikt, en de prijs is hoog maar klopt helaas wel ongeveer (bovendien krijgen we een deel terug, zie TTB hieronder). We moeten dat geld (gemiddeld € 2828 per appartement) dus met alle eigenaars ophoesten. Hoe Portaal zijn deel met de huurders verrekent, weten we op dit moment niet.

Waarom krijgen we daar zo weinig warmte voor terug?
Zoals bekend hebben veel mensen bespaard op verwarming, en in de kou gezeten, en toch hoge rekeningen gekregen. Naast de matige isolatie van de appartementen komt dat volgens de VVE-voorzitter doordat het verwarmingssysteem uit de jaren zeventig ernstig verouderd is. Bovendien is het berekend op cv-keteltemperaturen van 80 graden, en niet op de lage temperaturen (55 graden) van stadsverwarming. Het systeem werkt dus gewoon heel slecht in het afgeven van genoeg warmte.  

Daarnaast ‘lekken’ sommige radiatoren warmte, waardoor de tikken doorlopen terwijl de radiator niet aanstaat, en lauw of zelfs koud aanvoelt . Als je vermoedt, moet je daarvan melding maken bij JWA (niet Techem) dan kunnen die naar de radiator laten kijken door De Nie. Ook zijn er aanwijzingen dat de warmtemeters soms niet goed werken, of verkeerd geregistreerd staan bij Techem. Ook daarvan moet je bij JWA melding maken, dan kan die Techem opdracht geven om ernaar te kijken.

Helaas is het nog niet gelukt om kosten door verkeerde radiatoren of meters te verhalen.

Daarnaast geven de warmtemeters slechts een schatting van de gebruikte warmte. Als je de verwarming laag zet, maar niet uit, lopen de meters door. Dat kan flink kan oplopen ondanks dat je het nauwelijks warm krijgt. Het lijkt erop dat dit is gebeurd met een aantal mensen met zeer hoge rekeningen. 

Dit ligt ook aan gebrekkige communicatie vanuit JWA/VVE: als mensen duidelijke uitleg hadden gekregen over hoe de verwarming werkt, en actief waren gewezen op de energie-coach, had dit veel ellende kunnen schelen.

Extreem hoge rekeningen
Er is overleg met Techem over tijdelijk opschorten van de betaling van de allerergste uitschieters, en over betalingsregelingen. Bovendien is het stadswarmtetarief in 2024 lager dan in 2023, waarmee  er ook een goed argument op tafel ligt om het maandelijkse voorschot te verlagen. Ook zouden we JWA kunnen vragen om de TTB al te verwerken in de afrekening.

Uit een mail van de VVE: “Bewoners moeten zelf contact opnemen met techem. In het geval van afrekeningen moeten ze een betalingsregeling aanvragen. Uiteraard moet eea proportioneel zij maar als mensen niet kunnen betalen dan is 25 euro per maand al goed.
Voor de voorschotten moeten mensen ook contact opnemen met techem. Ook hier moeten ze aangeven dat ze het voorschot niet kunnen betalen. Dat het voorschot niet proportioneel is. Je kan hierbij bedenken dat de berekening op de prijs van vorig jaar was en dat dat niet proportioneel zou zijn.
Wat mensen ook doen…. Doe voorstellen over wat men wel kan betalen!”

TTB (Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen)
Gelukkig heeft de VVE wel een aanvraag gedaan voor de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen, een subsidie die ongeveer € 1063 per appartement uitkeert. We wachten nog op dat geld. Als het komt moet het verplicht onder de eigenaars verdeeld worden naar rato van het warmteverbruik. Dat betekent dus dat je -ruwe schatting- een derde van je energierekening terugkrijgt.
https://www.vvebelang.nl/kennisbank/faq-ttb/

2024
In 2024 is het stadswarmtetarief € 46,69 per GJ, zo is net bekend gemaakt door Vattenfall. Dat is flink lager dan de € 76,45 van 2023. Als we in 2024 evenveel warmte zouden gebruiken als in 2023, zouden daarmee de vaste kosten komen op € 6,76 per m2 (nu € 11,60), en de variabele kosten op € 0,91 per tik (nu € 1,56). Zo’n 40 procent lager dus, maar nog altijd fors.
Vattenfall heeft wel een verhoging van de vaste kosten aangekondigd. Het is nog niet duidelijk wat dat betekent voor ons.

De toekomst
Er wordt gewerkt aan plannen om in de flat een nieuw verwarmingssysteem te installeren in 2025 (naast het vervangen van asbest en het aanbrengen van isolatie). Daarbij zullen ook efficiëntere lage-temperatuur-radiatoren geplaatst worden, en naar het zich laat aanzien een preciezer bemeteringssysteem. Daarmee zou warmte goedkoper en rechtvaardiger verdeeld moet worden. De stand van zaken over deze plannen zal toegelicht worden tijdens de VVE-ALV in het voorjaar.

Resterende vragen

Nu mensen hun afrekening goed gaan bestuderen, zijn er ook vragen opgedoken over de afrekening van water. De uitzending van Radar maandagavond 11 december ging ook over dit onderwerp, maar ze kregen er de vinger niet helemaal achter.

Organisaties:  VVE is de vereniging van eigenaren, waaronder Portaal, de verhuurorganisatie. De VVE heeft  een bestuur waarvan Wieb Koenes de voorzitter is. Zij besteden beheer en andere zaken uit aan JWA Beheer. JWA werkt dus in opdracht van de VVE. 
Techem is het bedrijf dat voor JWA/VVE de bemetering van de verwarming regelt (niet heel goed) en daarna  rekeningen int. Zij gaan niet over het te betalen bedragen, en houden dat geld ook niet zelf. De betaling gaat uiteindelijk via JWA naar de energieleverancier Vattenfall.

Bruno van Wayenburg (nummer 119)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts